Toimintakertomus 2018

VUOSKOSKEN OSAKASKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2018

Vuoskosken osakaskunnan vesialueitten pinta-ala on 4887 ha ja ne sijaitsevat Vuosjärvessä, Kivijärvessä, Luomajärvessä, Koivujärvessä, Lakojärvessä, Terelammessa, Kotalammessa, Ruuhilammessa, Pässilammessa, Vihtalammessa sekä Ylimmäisessä-, Keskimmäisessä- ja Alimmaisessa Vuorijärvessä.

Osakaskunnalla on laavut ja nuotiopaikat Vuosjärven Riuttasaaressa ja Majasaaressa. Majasaaret ovat osakaskunnan omistuksessa. Pyssysaaren laavu siirtyi kummisopimuksella Metsähallitukselta Vuoskosken osakaskunnan hoitoon.

Kokoukset

Vuoskosken osakaskunnan vuosikokous pidettiin 28.3.2018 Paukunmajalla, Peltolantie 75 43300 Kannonkoski.

Hoitokunta on kokoontunut kaksi kertaa kuluneella tilikaudella.

Hoitokunta 1.1.-31.12.2018

Kalervo Kupari, varalla Tuomo Tuohimetsä

Kirsti Krogerus, varalla Aleksi Tarvainen

Janne Hämäläinen, varalla Antero Kokko

Risto Kolari, varalla Sakari Savela

Hannu Kauppinen, varalla Jaakko Leppänen

Pertti Huurtola, varalla Pekka Vesterinen

Puheenjohtajana on toiminut Kalervo Kupari ja sihteerinä Janne Hämäläinen

Toiminnantarkastajat:

Jukka Kotilainen ja Leo Tarvainen, varalla Seppo Ketolainen ja Lauri Urpilainen

Kalastusluvat

Kalastuslupamaksut, liite 1.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Hilmonsalmen ruohokonniittoa jatkettiin. Alhainen vedenkorkeus vaikeutti työtä.

Kalanpoikasia istutettu seuraavasti:

Siika 5 000 kpl (Vuosjärvi)

Kuha 4890 kpl Lakojärvi

Velvoiteistukkaat Vuosjärveen (Vattenfall):

Kuha 1000 kpl

Järvitaimen n.600 kg

Siika 2500 kpl

Kalastuksen valvontaa suoritettu kaksi kertaa kesän 2018 aikana.

Arvio tulevasta toiminnasta

Tulevalla tilikaudella jatketaan kalanpoikasten istutuksia ja ruohikon niittoja entiseen malliin. Ruohikon niitto keskitetään Hilmonlahteen.

Vuoskosken osakaskunta                                          Kannonkoskella 11.3.2019

__________________________                              ____________________________

__________________________                              ____________________________

__________________________                              ____________________________

Vuoskosken osakaskunta