Lupamaksut ja ohjeet

PYYDYSMAKSUT 2024-2025 KIVIJÄRVEN OSAKASKUNTA

Lupakausi 1.5.2024-30.4.2025

Perusmaksu 20 €, joka sisältää myös uistelu- ja vesilinnunmetsästysluvan osakkaille ja osakaskunnan alueella vakituisesti asuville. Perusmaksu ulkopuolisille 25 € kalastuksessa, enintään 6 verkkomerkkiä.

Pyydysmerkit osakkaille ja ja osakaskunnan alueella vakituisesti asuville: 

 • verkkomerkki 3 €/kpl/ 8 verkkoa, yksi merkki 30 metrin pituista ja 3 m korkeaa verkkoa kohti. 2 merkkiä 30 m x 6 m:n korkeaa, 3 merkkiä 30m x 9m korkeaa verkkoa kohti jne.  Myydään kotitarvekalastajalle enintään 20 merkkiä. Lisämerkkejä ei myydä. Verkkojen yhteispituus rajoitettu kotitarvekalastajalla 240 metriin, verkon korkeutta ei ole rajoitettu.
  Ulkopuolisille myydään enintään 6 merkkiä/henkilö 4 €/verkko. Verkot merkittävä säännösten mukaisesti riittävän näkyvin merkein molemmista päistä.
 • rysämerkki sama kuin verkkomerkki
 • katiska, ei merkkiä, mutta perusmaksu maksettava, jotta kalastus olisi sallittua. Yli 65-vuotiaiden ei tarvitse maksaa perusmaksua katiskakalastuksessa.
 • rapumerta 3 €/kpl, enintään 15 kpl/osakas. Ravustuslupa on henkilökohtainen. Jokainen merta merkittävä.


Perusmaksu sisältää 6 vavan uistelumaksun, lisävavat 3 €/kpl  enintään 10 vapaa
Muut ulkopuoliset uistelumaksu 20 € /vuosi tai 10 €/2vk, vesilinnunmetsästys 25 €/kausi.

Lomakylien asukkaat: Perusmaksu 10 €/2vk sisältäen uisteluluvan, jonka lisäksi voidaan myydä enintään 5 kpl verkkomerkkejä á 4 €/kpl.
Kaupalliset kalastajat: kirjallinen anomus hoitokunnalle, joka tekee yksilölliset päätökset kalastuksesta ja hinnoittelusta.
Nuotanveto on sallittu vain osakkaille. Maksu 60 €/nuotta.
Iso rysä alle 2 m korkea 35,00€,
Yli 2 m:n rysä sallittu vain osakkaille, hinta 210,00€, kirjallinen anomus hoitokunnalle, joka päättää luvasta.  Anojan oltava osakas ja kaupallinen kalastaja.  Lisäksi aitaverkon pituus on rajattu pikkupuolella ja isonpuolen lahtivesillä 50 metriin.
Pyynti kielletty yli 2 metrin rysällä Heitjärvessä ja yli 3 metrin rysällä Leukunlahdella.

RAUHOITUSALUEET JA RAJOITUKSET KALASTUKSESSA VUONNA 2024

Verkon silmäkoko

Kivijärven osakaskunnan päätösten mukaisesti 25 – 54 mm:n solmuvälin verkkojen pyynti kielletty 1.5.2003 lähtien Kivijärvessä osakaskunnan alueella yli 3 m: syvyydessä. Kielto koskee saarien ja karikkojen rantoja. Loka- ja marraskuussa sallitaan siian kutupyynti osakaskunnan alueella alle 3 m:n syvyydessä ei verkon solmuvälin rajoitusta. Kesäkuussa kalastus kielletty koko osakaskunnan alueella alle 55 mm:n solmuvälin verkoilla. Taimenen ja järvilohen alamitta  60 cm.

Rauhoitusalueet:

Vietsaaren sillan länsipuoli 100 metrin etäisyydelle saakka ja itäpuoli 200 metrin etäisyydelle saakka kielletään verkkokalastus kokonaan. Matalasalmi sillan molemmin puolin 100 m juoksu-uomassa seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty.
Myllylahdella linjalta Olkisaari-Toukkaniemi länteen oleva vesialue  rauhoitetaan verkkokalastukselta 1.9. alkaen vuoden loppuun.
Heitjärvessä verkkorajoitus enintään 4 verkkoa/osakas/kalastaja.
Heitjoessa kielletään kalastus toistaiseksi. Isossa Pirttijärvessä verkkokalastus kielletty. Leukun- ja Pirttijoessa kaikki kalastus kielletty.
Pitkäsiima enintään 100 koukkua (merkitään yhdellä verkkomerkillä)
Nuotta on liikkuva pyydys ja on sallittu myös venereiteillä. Veneilijät olkaa häiritsemättä nuotanvetäjiä.

VESILINNUN METSÄSTYS, RAVUSTUS

 1. Vesilinnun metsästys perusmaksulla osakkaille ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville, ja on sallittu aloitus- ja lopetuspäivinä, keskiviikkona, lauantaisin ja sunnuntaisin Leukunlahden osakaskunnan alueilla.
  • Ulkopuoliset  metsästys 25€/kausi. Myydään vain kausilupia.
  • Luotiaseen käyttö kiellettyVesilintujen rahoitusalueet ovat Leukunlahdella (linjan Matalasalmen     silta – Kuumakivi – Kivelänniemi – Kirkonkylän puoleinen osa)  UUTENA RAUHOITUSALUEENA TYVELÄNLAHDEN ALUE Selkäpuunniemi- Tyvelänlahti- Tulisaari- Messuniemi
  • Kouvanlammessa vesilinnunmetsästys kielletty.
  • Muilla vesialueilla ei rajoituksia. Huomioitava yleiset säännöt asutuksesta (huvilat)
 2. Ravustus.    Merkkien myynti aloitetaan 10.07.2024 Lupia myy Varma Hämäläinen.
  • Ravustus sallittu ainoastaan osakkaille Kivijärvessä,
  • Heitjärvessä ravustus kielletty, samoin Heitjoessa
  • Muilla alueilla sallittu säännösten mukaisesti.
  • Ravun alamitta on 100 mm.
  • Ravustuksessa jokainen merta on merkittävä.
  • Ravustuskausi 21.07 – 31.10.2024. HUOM.  Verkkomerkkeihin  lisättävä verkon omistajan nimi, ja puhelinnumero. Kaupalliset kalastajat laittavat myös kalastusnumeronsa. Alamittaiset kalat laskettava takaisin veteen. Uusi kalastuslaki on voimassa ja huomioitava muutokset.
Kivijärven osakaskunta