Lupamaksut ja ohjeet


Saaren osakaskunnan alueella maksetaan luvat suoraan osakaskunnan pankitilille OP FI45 5520 2940 0069 80. (ei enää erillisiä pyydysmerkkejä) Maksun Viesti-kenttään kirjoitetaan erittely maksetuista luvista ja maksajan nimi sekä puhelinnumero. (esimerkkejä viestikentän kirjauksista löytyy tämän ohjeen lopussa) Maksusuorituksen kuitti toimii lupatodistuksena. Kalastuksen valvojille tulostetaan listaus maksetuista luvista valvontakierroksia varten. Pyydyksiin on merkittävä luvan maksajan nimi ja puhelinnumero. (merkittävä pyydyksen uloimman kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen.)

SAAREN OSAKASKUNTA LUPAKAUSI 1.4. 2023 – 31.3.2024

Perusmaksu (kaikissa luvissa) 10 €, joka sisältää luvan yhdelle uistimelle ja katiskojen pito-oikeuden.
Pyydysyksikkö 4 €/kpl- yksi yksikkö 30 metrin pituista ja 3 metriä korkeaa verkkoa, pienrysää, pitkäsiimaa 100 koukkua ja rapumertaa kohden.
Verkkojatan pisin sallittu pituus 120 m (tuollaisessa 3m korkeassa jatassa pitää olla maksettuna 4 pyydysyksikköä). Jatojen väli vähintään 120 metriä.
Verkot merkitään säännösten mukaisesti riittävän näkyvin merkein molemmista päistä.
Pyydysyksikköjä enintään 10 kpl per. talous. Paunetilla kalastaminen kielletty.
Vesilinnustuslupa perusmaksu 10 € + 5 € = 15 €. Perusmaksu + vähintään kaksi pyydysyksikköä oikeuttaa myös vesilinnustukseen.
Uistelulupa maksimi kolme vapaa perusmaksu 10 € + 15 € = 25 €, maksimi kuusi vapaa perusmaksu 10 € + 25 € = 35 €.

Vuokramökkilupa; 40 €/kpl. Mökkilupaan sisältyy pyydysyksikköjä 6 kpl, virvelin käyttö ja katiskan käyttö.
Ammattikalastus: Perusmaksu 30 € pyydysyksiköt 5 €/kpl, verkon pituus 30 m korkeus 3 m.
Pyydysyksikköjä myydään yhtä ammattikalastajaa kohden enintään 40 kpl.


Verkon solmuväli: Verkon solmuväli 55 mm. Ajalla 1.9 – 30.11. verkon solmuväli voi olla 35 mm.
Kivijärvessä kuhan alamitta 42 cm. Järvilohen alamitta 60 cm. Rasvaevällinen järvitaimen on kokonaan rauhoitettu, rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm.
Yli 3 kg elinkelpoiset kuhat suositellaan palauttamaan takaisin järveen.

RAUHOITUSALUEET:
Markosalmi, Leukainsalmi, Saarensalmi satama 100 m etäisyydellä. (Kiinteät pyydykset) Merkityllä venereitillä kalastaminen kielletty. Vesilinnun metsästys kielletty Lapinjärvessä, samoin venemoottorin käyttö ajalla 1.5. -30.6.
Vesilinnun metsästys on kielletty myös Karjasalmen suulta koko salmen alueella.

VALVONTAA:
Valtuutettuina kalastuksen valvojina toimivat Sauli Männikkö ja Olavi Tuikkanen yhteistyössä Poliisin kanssa.

Osakaskunnan esimies: Olavi Tuikkanen Latopellontie 120, 43940 Muhola puh. 0400-798747 Olavi.Tuikkanen@kotinet.com

Sihteeri: Pekka Suutari puh. 040 663 5220 pekka.suutari@kotinet.com

Saaren osakaskunta toivottaa menestyksellistä kalastuskautta !

Esimerkkejä kalastuslupien maksun kirjauksista:


Lupa katiskoille + yhdelle virvelille:

Lupa neljälle 3m korkealle verkolle:

Vesilinnustuslupa:


Uistelulupa 6 vapaa:

Saaren osakaskunta