Vuosikokous

    Pöytäkirja

                                                                                                 29.3.2019

Vuoskosken osakaskunnan vuosikokous

Aika:              Perjantai 29.3.2019 klo 11.00

Paikka:          Paukunmaja, Peltolantie 75 43300 Kannonkoski

1.      Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Kalervo Kupari avasi kokouksen klo 11.10.

2.      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Kupari ja sihteeriksi Janne Hämäläinen.

3.      Kokouksen äänestystavaksi päätettiin mies/ääni perustuva äänestystapa.

4.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.      Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Savela ja Jukka Kotilainen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

6.      Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi asialistan mukainen työjärjestys, liite 1.

7.      Todettiin osallistujat, joita oli 10kpl, liite 2.

8.      Esitettiin vuoden 2018 toimintakertomus ja hyväksyttiin se, liite 3.

9.      Esitettiin osakaskunnan vuoden 2018 tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastajien lausunto.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilintekijöille ja hoitokunnalle.

10.  Päätettiin osakaskunnan hoitokunnanjäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksenvalvojien palkkioista seuraavasti:

Hoitokunnanjäsenten kokouspalkkio 50.-/kokous, puheenjohtajan palkkio 500,- /vuosi, sihteerin palkkio 500,-/vuosi. Matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan. Kalastuksenvalvojien palkkio tarjousten perusteella ja toiminnantarkastajien korvaukset laskun mukaan.

 11.  Hoitokunnan erovuoroisina jäseninä olivat Kirsti Krogerus varalla Aleksi Tarvainen, Kalervo Kupari varalla Tuomo Tuohimetsä ja Janne Hämäläinen varalla Antero Kokko.  Hoitokunnan jäseniksi valittiin Kirsti Krogerus varalla Aleksi Tarvainen, Kalervo Kupari varalla Tuomo Tuohimetsä ja Janne Hämäläinen varalla Antero Kokko . Ensimmäisen hoitokunnankokouksen kutsuu koolle Kalervo Kupari.

12.  Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Kotilainen ja Leo Tarvainen, varalle Seppo Ketolainen ja Lauri Urpilainen.

 13.  Päätettiin pyydyksistä perittävät maksut, liite 4.

14.  Päätettiin pyynti-ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitusalueet, liite 4.

15.  Päätettiin vesilinnunmetsästyshinnat ja rajoitukset, liite 4. 

16.  Päätettiin istuttaa Vuosjärveen siikaa, n. 10 000kpl. Velvoiteistukkaat tulevat normaalisti.

17.  Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019, liite 5.

18.  Valittiin kalastusalueen kokousedustajaksi Kalervo Kupari, varalle Risto Kolari muihin kokouksiin Kalervo Kupari, varalle Risto Kolari.

19.  Päätettiin Kalastuslehden tilaamisesta hoitokunnan jäsenille, varajäsenille ja toiminnantarkastajille.

20.  Keskusteltiin vedenkorkeuden vaihteluista alueen järvissä ja päätettiin alkaa suunnittelemaan kirjelmää muitten osakaskuntien kanssa säännöstelyn rajoista ely-keskukseen.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Kalervo Kuparin luona, Louhulantie 10, 44590 Vuorilahti, 30.3.-30.4.2019 välisenä aikana.

21.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.31

.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalervo Kupari                                                                Janne Hämäläinen

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri

      Pöytäkirjantarkastajat

Sakari Savela                                                                 Jukka Kotilainen

Vuoskosken osakaskunta