Pöytäkirja
25.4.2024

Vuoskosken osakaskunnan vuosikokous

Aika: Torstai 25.4.2024 klo 11.00
Paikka: Paukunmaja, Peltolantie 75 43300 Kannonkoski

 1. Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Kalervo Kupari avasi kokouksen klo 11.02 .
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Kauppinen ja sihteeriksi Janne Hämäläinen.
 3. Kokouksen äänestystavaksi päätettiin henkilö/ääni perustuva äänestystapa.
 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hakkarainen ja Eija Kuula , jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
 6. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi asialistan mukainen työjärjestys, liite 1.
 7. Todettiin osallistujat, joita oli 12 kpl, liite 2.
 8. Esitettiin vuoden 2023 toimintakertomus ja hyväksyttiin se, liite 3. Keskusteltiin myös Kivijärven säännöstelystä.
 9. Esitettiin osakaskunnan vuoden 2023 tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastajien lausunto.
  Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilintekijöille ja hoitokunnalle.
 10. Päätettiin osakaskunnan hoitokunnanjäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksenvalvojien palkkioista seuraavasti:

Hoitokunnanjäsenten kokouspalkkio 70.-/kokous, puheenjohtajan palkkio 550,- /vuosi, sihteerin palkkio 550,-/vuosi. Matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan. Kalastuksenvalvojien palkkio tarjousten perusteella ja toiminnantarkastajien korvaukset laskun mukaan.

 1. Erovuoroisina hoitokunnanjäseninä ovat Kalervo Kupari, varalla Tuomo Tuohimetsä , Kirsti Krogerus, varalla Aleksi Tarvainen ja Janne Hämäläinen, varalla Antero Kokko .
  Hoitokunnan jäseniksi valittiin Aleksi Tarvainen, varalla Tuomo Tuohimetsä, Kirsti Krogerus, varalla Jyrki Moilanen ja Janne Hämäläinen, varalla Antero Kokko. Ensimmäisen hoitokunnankokouksen kutsuu koolle Janne Hämäläinen .
 2. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Kotilainen ja Leo Tarvainen, varalle Sakari Savela ja Lauri Urpilainen.
 3. Päätettiin pyydyksistä perittävät maksut, liite 4.
 4. Päätettiin pyynti-ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitusalueet, liite 4.
 5. Päätettiin vesilinnunmetsästyshinnat ja rajoitukset, liite 4.
 6. Päätettiin antaa hoitokunnalle valtuudet päättää istutuksista. Velvoiteistukkaat tulevat normaalisti. Kosken alta niitetään ruohikkoa. Raimo Hakkarainen hoitaa niiton.
 7. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024, liite 5.
 8. Valittiin kalastusalueen kokousedustajan valitsee hoitokunta, muihin kokouksiin Kirsti Krogerus, varalle Risto Kolari.
 9. Päätettiin Kalastuslehden tilaamisesta hoitokunnan jäsenille, varajäsenille ja
  toiminnantarkastajille.
 10. Martti Hämäläinen esitti, että Vuoskosken osakaskunta alkaisi ostamaan myyntiin tulevia koskiosuuksia. Hoitokunta alkaa selvittämään asiaa.

Pudasjärven osakaskunta on tiedustellut Vuoskosken osakaskunnan mielipidettä Pudasjärven osakaskunnan ja Vuoskosken osakaskunnan yhdistymisestä. Kokous päätti, että asiaa ei ole syytä selvittää enempää.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Janne Hämäläisen luona, Vivuntie 10, 43300 Kannonkoski, 25.4.-25.5.2024 välisenä aikana.

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.46 .

Pöytäkirjan vakuudeksi

Osmo Kauppinen Janne Hämäläinen
Puheenjohtaja Sihteeri

 Pöytäkirjantarkastajat


 Eija Kuula                           Raimo Hakkarainen
Vuoskosken osakaskunta