Rajoitukset

Solmuväliltään 25-54 mm:n verkkojen pitäminen on kielletty yli kolmen (3) metrin syvyydellä koko järvialtaan alueella. Siianpyynti on sallittu loka-marraskuussa kaikilla verkoilla. Selkäsaaret ja luodot ovat rajoituksen piirissä myös alle kolmen (3) metrin syvyydeltä.

Verkkopyynniltä on kokonaan rauhoitettu; Markosalmi, Pirttisalmi ja Tyytiänsalmi sekä Heinälahden pohjapadon molemmin puolin 50 m :n alueella kaikilta kiinteiltä pyydyksiltä.

Kuivaniemen osakaskunta