Toimintakertomus

KERTOMUS Pudasjärven osakaskunnan toiminnasta vuonna 2020             

Laatinut Jukka Kainulainen,osoite Syväjärventie 14, 43300 Kannonkoski, puh. 040-7697694

Osakaskunnan pinta-ala 3777,9 haKivijärven kalastus­alue

1.    TOIMIHENKILÖT/Hoitokunta:

Puheenjohtaja:Matti Jäsberg (varalla Onni Junkala) osoite Jukkosuontie 78, 43300 Kannonkoski, puh. 040-5932316. Varapuheenjohtaja:Erkki Kauppinen (varalla Jukka Kotilainen Kannonjärvi) osoite Hiekantie 16 C, 43300 Kannonkoski puh.040-8276536. Muut jäsenet ja toimihenkilöt;Ahonen Juha (varalla Reijo Vesterinen), Kauppinen Rauno (varalla Tuomo Ruotsalainen), Kinnunen Lauri (varalla Veli-Pekka Kinnunen) ja Turpeinen Vesa (varalla Jari Kemppainen). Sihteeri/rahastonhoitajana: Jukka Kainulainen

Edustaja kalastusalueessa: Reijo Vesterinen (varalla Matti Jäsberg)

2.    KOKOUKSET JA MUUT YLEISET TILAISUUDET

Tilaisuudet   Luku  Osanottajia   Huomautuksia
Hoitokunnan kokouksia31912.3, 4.8, 25.9
Osakasten kokouksia198.6 Koronarajoitusten takia
    
    

3.    KALASTAJIEN JAKAUMA

       Kaikkien kalastajien ja ravustajien lukumäärät (kpl):

Osakaskunnan alueella osakaskunnan pyydysluvan lunastaneiden kotitarve- ja virkistyskalastajien henkilöluku­määrä oli noin 150 (868 pyydyslupaa) ja uisteluluvan ostaneita 56. Ulkopaikka­kuntalaisia heistä oli noin puolet. Vesilinnustukseen ostettiin 9 lupaa. Lisäksi ammatti- ja sivuam­matti­ka­las­tajien luku­määrä oli 2 ja ravustajien -.

4.    KÄYTÖSSÄ OLLEET PYYDYKSET JA KANNETUT LUPAMAKSUT

 (maksut pyydyskohtaisia)

Pyydyksiä käy­tössä  Kpl  Osakkaat      Euroa   Muut kalastajat    EuroaErikoisluvat: Euroa, kpl(mm. pien­osakkaat, kil­pai­lulu­vat)Ammattika­las­tus: Euroa, kpl luvat              vuok­raus
Nuotta: kesä/talvi050   
Rysä: alle 1 m/yli1 m 2   
Avorysä 50   
Trooli     
Verkko8682   
Katiska     
Siima     
Koukut     
Viehekalastus4815/vk, 50/v15/vk, 50/v  
Vesilintujen metsästys91020  
      
      
Rapumerta     

5.    KALA- JA RAPUVESIEN HOITO

Istutukset vuonna 2020.

Laji, koko, ikä   KplIstutusvesistö ja pinta-alaHankintapaikka/rahoit­tajataho
Järvilohi403Kannonjärvi, PajusalmiOsakaskunta
Järvilohi300PudasjärviVelvoite/Vattenfall
Järvilohi1500KivijärviVelvoite/Vattenfall
Järvitaimen800ViivajokiVelvoite/Vapo
Plankton siika7334KannonjärviOsakaskunta
Plankton siika5000SyväjärviVelvoite/Vattenfall
Planktonsiika5000KivijärviVelvoite/Vattenfall
Siika557Iso-HaapajärviVelvoite/Purola
Siika780KannonjärviVelvoite/Purola
Siika557Iso-HaapajärviVelvoite/Tarvainen
Kuha2000Syväjärvi-PudasjärviVelvoite/Vattenfall
YHTEENSÄ24231  

Osakaskuntien päätöksiin perustuvat pyydys- ja pyyntirajoitukset sekä kiel­lot:

Kalastusalueen määräämät rajoitukset.

Pyydysmerkkejä myydään lain ja sääntöjen puitteissa. Ei myydä ulkopuolisille verkkopyyntiin ja nuottaukseen.

 Rauhoitusalueita 6 kpl, pinta-ala noin 24 ha.

Havainnot aikaisempien istutuksien tuloksista:

Kuhakanta on voimistunut. Siikaa ja lohia on saatu saaliiksi.

6.    SAALISTIEDOT

1)    sanallisella luonnehdinnalla: 1 = heikko, 2 = kohtalainen ja 3 = hyvä-runsas saalis,

2)    arvioimalla saaliin kilomäärä: arvioikaa saalis (kg/laji) pyydyskohtaisesti sekä laskekaa saaliit yhteen ja merkitkää alla olevaan taulukkoon. Samojen henkilöiden vuosittain tekemät saalisarviot antavat hyvän käsityk­sen kala­kantojen vaihtelusta.

Jos ette osaa arvioida saalista kilomääräisesti, käyttäkää pelkästään sanallista luonnehdintaa.

LajiLuonneh­dinta    (1-3)     KgSaaliin muutokset: sama ( ), pa­ran­tunut (+), hei­kenty­nyt (-), ym. muut huomiot
Muikku1 +
Siika2 + Istutukset ovat lisänneet saalista
Taimen1  
Kuha3  
Hauki3  
Made3  
Lahna3  
Särki3  
Ahven3  
Kuore3  
Muut:   
    
Rapu (kpl)  
Yhteensä (kg)   

7.    YHTEENVETO KERTOMUSVUODEN (2020) TILINPÄÄTÖKSESTÄ

 Ei vaadi tilinpäätöksen vahvistamiskäsittelyä.

 TUO­TOT EUROA ME­NOT EUROA
Kalastusluvat4886,00Kalanpoikasten hankinta3500,78
Kalastuskilpailuluvat Muut kalavesien hoitokulut (mm. ka­lan­viljely, vesistö- ja kalasto­tutki­muk­set) 2923,98
Ravustusluvat Valvonta1100,00
Omistajakorvaukset3887,43Koulutus 
Muut tuotot Hallintokulut2176,33
Vesijättöjen lunastustuotot1502,00Muut kulut1584,28
    
    
Vuoden alijäämä1009,94Vuoden ylijäämä 
    
YHTEENSÄ EUROA11285,37YHTEENSÄ EUROA11285,37

8.    MUUT KALA- JA RAPUVESIEN HOITOTOIMENPITEET

Kalastuksenvalvojia olivat Veijo Turpeinen, Lauri Kinnunen ja Rauno Kauppinen, sekä Erkki Kauppinen. Vedenpuhdistamon toimintaa seurattiin, jotta Pudasjärven vedenlaatu saataisiin turvattua. Pienen Haapajärven kunnostusta tehtiin yhdessä kunnan ja Elyn kanssa. Osakaskunnan alueelle asennettiin 10 karimerkkiä.

9.    MUITA TIETOJA

Hilmonkosken Koskikalastuksen toimintaa kehitettiin rakentamalla uusia rakennuksia.

Pudasjärven osakaskunta