TIEDOTE PUDASJÄRVEN OSAKASKUNNAN KALASTAJILLE

Vuonna 2022 kalastamme seuraavien ohjeiden mukaan:

PYYDYSMERKIT

 • seisovat pyydykset (verkko, rysä ja pitkäsiima) merkitään huolellisesti pyydysmerkein
 • vuoden 2022 pyydysmerkki on mintun värinen
 • pyydysmerkki tulee kiinnittää pyydykseen tai poloon
 • yksi pyydysmerkki oikeuttaa pitämään yhtä pyydystä (perusmerkki 3 x 30 m) esimerkiksi 4 x 60 m kokoinen verkko edellyttää neljää merkkiä. Katiska ei tarvitse pyydysmerkkiä, mutta on merkittävä tunnistettavasti.
 • vuoden 2022 merkki on voimassa 30.4.2023 saakka.
 • osakaskunnan osakkaille ja Pudasjärven kylässä vakituisesti asuvien henkilöiden ruokakunnille ja kesämökkien omistajille myydään merkkejä rajoituksetta
 • ulkopuolisille ei merkkejä myydä
 • pyydysmerkin hinta on 4 euroa, uistelulupa (10 vapaa): 15 €/viikko, 30 €/venekunta/vuosi/osakkaat, 50 €/venekunta/vuosi/ulkopuoliset ja perinteinen nuotta, avorysä ja paunetti 50 euroa.

PYYDYS- JA MYYNTIRAJOITUKSET

 • sallittuja pyydyksiä ovat verkko, katiska, pitkäsiima, perinteinen nuotta, paunetti, avorysä ja rysä sekä ns jokamiehen oikeuteen kuuluvat pyyntitavat. Tuulastaminen on osakkaille sallittua.
 • rauhoitusalueet: Pajusalmi, Naistenvirta, Potmonkosken alapuoli Potmonjärvessä 200 metriä, Kannonkosken alapuoli Kivijärvessä ja Luukonsalmi Syväjärven ja Pudasjärven
 • välissä sekä Potmon padon yläpuoli Niskasaareen asti. Ravustus on sallittu osakkaille ja kannan kehitystä seurataan. Piisamin pyyntiin ei myydä lupia. Vesilintujen metsästykseen luvan hinta on 10 € osakkaille ja 20 € ulkopuolisille. Metsästyksessä on noudatettava metsästyslakia. Joenniskan edusta rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä, samoin kuin Sotka-hankkeeseen kuuluva Ison-Hoikan alue.
 • kuhan alamitta on 42 senttiä sekä järvilohen ja järvitaimenen 50 senttiä, jos rasvaevä leikattu. Lakia noudattaen.

VALVOJAT

 • kalastuskunnan valvojina toimivat Rauno Kauppinen, Veijo Turpeinen, Lauri Kinnunen ja Erkki Kauppinen hoitokunnan avustamana.
 • luvaton kalastus johtaa rikosalain mukaiseen vastuuseen

PYYDYSMERKKIEN MYYJÄT

 • K-Extra Kannontori                                
 • Kannonkosken Osuuspankki
 • Jukka Kotilainen Kannonjärvi                
 • Vesa Turpeinen Kannonpää         

Lupamaksut maksetaan osakaskunnan pankkitilille: FI38 4761 1020 0062 18 POPFFI22

Vuonna 2021 Pudasjärven osakaskunnan vesiin istutettiin 6411 kuhan, 589 järvisiian,  10917 planktonsiian poikasta, 691 järvitaimenta ja 1287 järvilohea.

MAALÄMPÖ JÄRVESTÄ

Mikäli Pudasjärven kylän asukkailla on tarkoitus ottaa maalämpöä järvestä, tarvitaan siihen vesialueen omistajan lupa jo ennen lämpöjohdon rakentamista. Luvaton rakentaminen on ehdottomasti kielletty. Jos järvestä ja rannoilta niitetään kaislaa ja kortetta, on se kerättävä talteen, ettei sotke muiden rantoja.

          

Pudasjärven osakaskunta