TIEDOTE PUDASJÄRVEN OSAKASKUNNAN KALASTAJILLE

Vuonna 2024 kalastamme seuraavien ohjeiden mukaan:

1. PYYDYSMERKIT

 • Kalastuksenhoitomaksu maksettava ennen kalastamista (alle 18-69 vuotiaat)
 • seisovat pyydykset (verkko, pieni rysä (2 m korkea), putkikatiska ja pitkäsiima) merkitään huolellisesti pyydysmerkein – merkkilippu ja yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero) – pyydysmerkki tulee kiinnittää pyydykseen tai poloon.
 • vuoden 2024 pyydysmerkki on sinisen värinen ja on voimassa 30.4.2025 saakka
 • yksi pyydysmerkki oikeuttaa pitämään yhtä pyydystä (1 pyydysmerkki / 3 m x 30 m verkko, pieni rysä, putkikatiska ja pitkäsiima). Esimerkiksi 4 m x 60 m kokoinen verkko edellyttää neljää merkkiä ja 9 m x 60 m edellyttää kuusi merkkiä. Katiska ei tarvitse pyydysmerkkiä, mutta on merkittävä tunnistettavasti kohon, nimen ja puhelinnumeron kanssa.
 • osakaskunnan osakkaille ja Pudasjärven kylässä vakituisesti asuvien henkilöiden ruokakunnille ja kesämökkien omistajille myydään enintään 20 pyydysmerkkiä.
 • Pyydysmerkin hinta on 4 euroa, uistelulupa (10 vapaa): 15 €/viikko, 30 €/venekunta/vuosi/osakkaat, 50 €/venekunta/vuosi/ei osakkaat ja perinteinen nuotta, avorysä (yli 5 m korkea) ja paunetti 50 euroa.
 • Kaupalliset kalastajat voivat hakea hoitokunnalta lisää pyydysmerkkejä. Kaupallisille kalastajille myydään enintään 50 pyydysmerkkiä/ kaupallinen kalastaja ja hinta on osakkaille 6 €/ pyydysmerkki ja ei osakkaille 8 €/ pyydysmerkki. Lisäksi kaupallisten kalastajien tulee raportoida saalismäärät osakaskunnalle.

2 PYYDYS- JA MYYNTIRAJOITUKSET

 • sallittuja pyydyksiä ovat verkko, katiska, pitkäsiima, perinteinen nuotta, paunetti, avorysä ja rysä sekä ns jokamiehen oikeuteen kuuluvat pyyntitavat. Pudasjärvellä, Kannonjärvellä, Syväjärvellä ja Enojärvessä saa pitää maksimissaan 240 m kerrallaan. Kivijärven altaassa ei rajoituksia. Talviverkkokalastuksessa käytetään vähintään 55 mm verkkoja.
 • Solmuväliltään 25–54 mm:n verkojen käyttö kielletty yli 3 metrin syvyydessä Kivijärvessä koko vuoden. Poikkeuksena 1. lokakuuta ja 30. marraskuuta välinen aika, jolloin verkon solmuväli on vapaa.
 • Kivijärvessä, Vuosjärvessä, Enonjärvessä, Kannonjärvessä, Pudasjärvessä ja Heitjärvessä vetouistelussa on asetettu vuosittain 1.5.-30.11. väliseksi ajaksi maksimivapamääräksi korkeintaan 10 vapaa venekuntaa kohden.
 • Tuulastaminen on sallittua.
 • rauhoitusalueet: Pajusalmi, Naistenvirta, Potmonkosken alapuoli Potmonjärvessä 200 metriä, Kannonkosken alapuoli Kivijärvessä ja Luukonsalmi Syväjärven ja Pudasjärven
 • välissä sekä Potmon padon yläpuoli Niskasaareen asti. Ravustus on sallittu osakkaille ja kannan kehitystä seurataan. Piisamin pyyntiin ei myydä lupia.
 • Vesilintujen metsästykseen luvan hinta on 10 € osakkaille ja 20 € ei osakkaille. Metsästyksessä on noudatettava metsästyslakia. Joenniskan edusta rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä, samoin kuin Sotka-hankkeeseen kuuluva Isonhoikan alue. Myös Pienen Haapajärven alueella rauhoitetaan vesilintujen metsästys.
 • kuhan alamitta on 42 senttiä sekä järvilohen ja järvitaimenen 60 senttiä, jos rasvaevä leikattu. Lakia noudattaen.

3. VALVOJAT

 • kalastuskunnan valvojina toimivat Rauno Kauppinen, Veijo Turpeinen, Lauri Kinnunen, Erkki Kauppinen hoitokunnan avustamana.
 • luvaton kalastus johtaa rikosalain mukaiseen vastuuseen

4. PYYDYSMERKKIEN MYYJÄT

K-Extra Kannontori   Jukka Kotilainen Kannonjärvi   Vesa Turpeinen Kannonpää

Lupamaksut voi maksaa osakaskunnan pankkitilille: FI38 4761 1020 0062 18 POPFFI22. Viitetietoihin kalastajan nimi ja luvan tiedot.

Vuonna 2023 Pudasjärven osakaskunnan vesiin istutettiin 14 906 kuhan, planktonsiian poikasta sekä järvitaimenta.

5. MAALÄMPÖ JÄRVESTÄ

Mikäli Pudasjärven kylän asukkailla on tarkoitus ottaa maalämpöä järvestä, tarvitaan siihen vesialueen omistajan lupa jo ennen lämpöjohdon rakentamista. Lupa on anottava hoitokunnalta. Luvaton rakentaminen on ehdottomasti kielletty. Jos järvestä ja rannoilta niitetään kaislaa ja kortetta, on se kerättävä talteen, ettei sotke muiden rantoja.

Pudasjärven osakaskunta