Lupamaksut ja ohjeet

TIEDOTE PUDASJÄRVEN OSAKASKUNNAN KALASTAJILLE

Vuonna 2021 kalastamme seuraavien ohjeiden mukaan:

  1. PYYDYSMERKIT

–          seisovat pyydykset (verkko, rysä ja pitkäsiima) merkitään huolellisesti pyydysmerkein

–           vuoden 2021 pyydysmerkki on harmaa

–          pyydysmerkki tulee kiinnittää pyydykseen tai poloon

–          yksi pyydysmerkki oikeuttaa pitämään yhtä pyydystä (perusmerkki 3 x30 m)

esimerkiksi 4 x60 mkokoinen verkko edellyttää neljää merkkiä. Katiska ei

tarvitse pyydysmerkkiä, mutta on merkittävä tunnistettavasti.

–          vuoden 2020 merkki on voimassa 30.4.2021 saakka

–          osakaskunnan osakkaille ja Pudasjärven kylässä vakituisesti asuvien henkilöiden

ruokakunnille ja kesämökkien omistajille myydään merkkejä rajoituksetta

–          ulkopuolisille ei merkkejä myydä

–          pyydysmerkin hinta on 2 euroa, uistelulupa (10 vapaa): 15 €/viikko50 €/venekunta/vuosi ja perinteinen nuotta, avorysä ja paunetti 50 euroa.

  1. PYYDYS- JA MYYNTIRAJOITUKSET

–          sallittuja pyydyksiä ovat verkko, katiska, pitkäsiima, perinteinen nuotta, paunetti, avorysä ja rysä sekä ns jokamiehen oikeuteen kuuluvat pyyntitavat. Tuulastaminen on osakkaille sallittua.

–          rauhoitusalueet: Pajusalmi, Naistenvirta, Potmonkosken alapuoli Potmonjärvessä200 metriä, Kannonkosken alapuoli Kivijärvessä ja Luukonsalmi Syväjärven ja Pudasjärven

välissä sekä Potmon padon yläpuoli Niskasaareen asti. Ravustus on sallittu osakkaille ja kannan kehitystä seurataan. Piisamin pyyntiin ei myydä lupia. Vesilintujen metsästykseen luvan hinta on 10 € osakkaille ja 20 € ulkopuolisille. Metsästyksessä on noudatettava metsästyslakia. Joenniskan edusta rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä.

–          kuhan alamitta on 42 senttiä sekä järvilohen ja järvitaimenen 50 senttiä, jos rasvaevä leikattu. Lakia noudattaen.

  1. VALVOJAT

–          kalastuskunnan valvojina toimivat Rauno Kauppinen, Veijo Turpeinen, Lauri Kinnunen ja Erkki Kauppinen hoitokunnan avustamana.

–          luvaton kalastus johtaa rikosalain mukaiseen vastuuseen

  1. PYYDYSMERKKIEN MYYJÄT

K-Extra Kannontori                                 Kannonkosken Osuuspankki

Jukka Kotilainen Kannonjärvi                  Vesa Turpeinen Kannonpää                    

Lupamaksut maksetaan osakaskunnan pankkitilille: FI38 4761 1020 0062 18 POPFFI22

Vuonna 2020 Pudasjärven osakaskunnan vesiin istutettiin 2000 kuhan, 1894 järvisiian, 17334 planktonsiian poikasta, 800 järvitaimenta ja 2203 järvilohea.

  1. MAALÄMPÖ JÄRVESTÄ

Mikäli Pudasjärven kylän asukkailla on tarkoitus ottaa maalämpöä järvestä, tarvitaan siihen vesialueen omistajan lupa jo ennen lämpöjohdon rakentamista. Luvaton rakentaminen on ehdottomasti kielletty. Jos järvestä ja rannoilta niitetään kaislaa ja kortetta, on se kerättävä talteen, ettei sotke muiden rantoja.

Pudasjärven osakaskunta