TIEDOTE PUDASJÄRVEN OSAKASKUNNAN KALASTAJILLE
Vuonna 2023 kalastamme seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. PYYDYSMERKIT
 • Kalastuksenhoitomaksu maksettava ennen kalastamista
 • seisovat pyydykset (verkko, pieni rysä (2 m korkea), putkikatiska ja pitkäsiima) merkitään
  huolellisesti pyydysmerkein – merkkilippu ja yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero)
 • vuoden 2023 pyydysmerkki on keltaisen värinen
 • pyydysmerkki tulee kiinnittää pyydykseen tai poloon
 • yksi pyydysmerkki oikeuttaa pitämään yhtä pyydystä (perusmerkki 3 x 30 m)
  esimerkiksi 4 x 60 m kokoinen verkko edellyttää neljää merkkiä. Katiska ei
  tarvitse pyydysmerkkiä, mutta on merkittävä tunnistettavasti kohon, nimen ja puhelinnumeron
  kanssa.
 • vuoden 2023 merkki on voimassa 30.4.2024 saakka
 • osakaskunnan osakkaille ja Pudasjärven kylässä vakituisesti asuvien henkilöiden
  ruokakunnille ja kesämökkien omistajille myydään enintään 20 pyydysmerkkiä. Kaupalliset
  kalastajat voivat hakea hoitokunnalta lisää pyydysmerkkejä.
 • ulkopuolisille ei merkkejä myydä
 • pyydysmerkin hinta on 4 euroa, uistelulupa (10 vapaa): 15 €/viikko, 30
  €/venekunta/vuosi/osakkaat, 50 €/venekunta/vuosi/ulkopuoliset ja perinteinen nuotta, avorysä
  (yli 5 m korkea) ja paunetti 50 euroa.
 1. PYYDYS- JA MYYNTIRAJOITUKSET
 • sallittuja pyydyksiä ovat verkko, katiska, pitkäsiima, perinteinen nuotta, paunetti, avorysä ja rysä
  sekä ns jokamiehen oikeuteen kuuluvat pyyntitavat. Pudasjärvellä, Kannonjärvellä, Syväjärvellä ja
  Enojärvessä saa pitää maksimissaan 10 verkkoa (600 m) kerrallaan. Talviverkkokalastuksessa
  käytetään vähintään 55 mm verkkoja. Tuulastaminen on sallittua.
 • rauhoitusalueet: Pajusalmi, Naistenvirta, Potmonkosken alapuoli Potmonjärvessä 200 metriä,
  Kannonkosken alapuoli Kivijärvessä ja Luukonsalmi Syväjärven ja Pudasjärven
  välissä sekä Potmon padon yläpuoli Niskasaareen asti. Ravustus on sallittu osakkaille ja kannan
  kehitystä seurataan. Piisamin pyyntiin ei myydä lupia. Vesilintujen metsästykseen luvan hinta on
  10 € osakkaille ja 20 € ulkopuolisille. Metsästyksessä on noudatettava metsästyslakia. Joenniskan
  edusta rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä, samoin kuin Sotka-hankkeeseen kuuluva
  Isonhoikan alue. Myös Pienen Haapajärven alueella rauhoitetaan vesilintujen metsästys.
 • kuhan alamitta on 42 senttiä sekä järvilohen ja järvitaimenen 60 senttiä, jos rasvaevä leikattu. Lakia
  noudattaen.
 1. VALVOJAT
 • kalastuskunnan valvojina toimivat Rauno Kauppinen, Veijo Turpeinen, Lauri Kinnunen, Puttonen
  Tauno ja Erkki Kauppinen hoitokunnan avustamana.
 • luvaton kalastus johtaa rikosalain mukaiseen vastuuseen
 1. PYYDYSMERKKIEN MYYJÄT
  K-Extra Kannontori
  Jukka Kotilainen Kannonjärvi Vesa Turpeinen Kannonpää
  Lupamaksut voi maksaa osakaskunnan pankkitilille: FI38 4761 1020 0062 18 POPFFI22.
  Viitetietoihin kalastajan nimi ja luvan tiedot.
  Vuonna 2022 Pudasjärven osakaskunnan vesiin istutettiin 26776 kuhan, järvisiian, planktonsiian
  poikasta sekä järvitaimenta ja järvilohea.

          

 1. MAALÄMPÖ JÄRVESTÄ
  Mikäli Pudasjärven kylän asukkailla on tarkoitus ottaa maalämpöä järvestä, tarvitaan siihen
  vesialueen omistajan lupa jo ennen lämpöjohdon rakentamista. Luvaton rakentaminen on
  ehdottomasti kielletty. Jos järvestä ja rannoilta niitetään kaislaa ja kortetta, on se kerättävä talteen,
  ettei sotke muiden rantoja.
Pudasjärven osakaskunta