Toimintakertomus

KALAVASTINGIN OSAKASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti, joskin monet hankkeet ovat edelleen kesken. Osakaskunnan tulot ja menot toimintakautena 2021 ovat tilinpäätöksen mukaiset.

Koronan takia luvan saattoi maksaa edelleen suoraan osakaskunnan tilille. Luvat pystyy ostamaan myös lupamyyjiltä.

Vuonna 2021 istutettiin yhteensä noin 5000 kuhan poikasta Löytänään ja Punajärveen.

Koiralahden palstan metsän myynnistä ei saatu yhtään tarjousta.

Selkäsaaren, Hilmojoen ja Suojärven alueiden soveltuvuus luonnonsuojelualueiksi on katselmoitu yhdessä ELY-keskuksen edustajan kanssa. Hilmojoen hankkeen toteutus edellyttäisi itä- ja länsirannan järjestäytymättömien osakaskuntien koollekutsumista ja päätöstä. Selkäsaaressa asiaa hankaloittaa saarelle kaavoitetut tontit. Suojärven alue on kiinnostava, mutta sillä ei ole juuri kaupallista arvoa. Alue voitaisiin kuitenkin mahdollisesti liittää SOTKA-suojeluhankkeeseen. ELY-keskus lupasi ilmoittaa tarkemmin kiinnostuksestaan vuoden 2022 aikana. Jos kiinnostusta on, hankkeita jatketaan osakaskuntien päätöksillä.

Enojoki katselmoitiin yhdessä JAMK;n projektiasiantuntija Hanna Nousiaisen kanssa. Joki vaikuttaa lupaavalta järvitaimenen lisääntymiselle. Ennen muita toimenpiteitä pitäisi kuitenkin mitata veden lämpötila kesäaikaan. Mittauksesta on saatu JAMK:n tarjous hintaan 1400€. ELY-keskukselle on tehty anomus 700€ tuesta mittaukseen, jolloin osakaskunnan maksettavaksi tulisi toinen puoli. ELY-keskus ei ole vielä vastannut hakemukseen.

Enojoen kunnostusta ja Kannonkosken avaamista esiteltiin Kannonkosken kunnanjohtajalle yhdessä Pudasjärven osakaskunnan edustajien kanssa. Yhdessä hankkeiden toteutuksen tuloksena järvitaimen voisi periaatteessa nousta Päijänteestä asti Enojokeen kutemaan. Projektien toteutus vaatisi merkittävää tukea ja sponsorirahoitusta.

Timo Piispanen on pitänyt yllä osakaskunnan verkkosivuja. Ajantasaistetut verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kivijarvenkalatalousalue.fi/kalavastinki/

Kalavastingin osakaskunta