Toimintakertomus

Kala-Vastingin osakaskunnan vuosikokouksen21.5.2021 pöytäkirjan  liite 1

KALA-VASTINGIN OSAKASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2019-2020

Koronaepidemiaan rajoitusten vuoksi vuoden 2020 vuosikokous jätettiin pitämättä ja vuoden 2021 vuosikokous siirrettiin toukokuulle. Toimintaa on kuitenkin voitu toteuttaa osakaskunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti hoitokunnan johdolla. Jouko Piispanen ryhtyi Veikko Tarvaisen tilalle osakaskunnan sihteeriksi syksyllä 2020. Tarvainen jatkoi edelleen hoitokunnassa.

Uusi osakaskunnan osakasluettelo on hankittu Maanmittauslaitokselta. Osakkaita on yli 700.

Koronasta johtuen lupamyynnissä siirryttiin järjestelyyn, jossa luvan saattoi maksaa suoraan osakaskunnan tilille. Luvat pystyy ostamaan edelleen myös lupamyyjiltä. Pudasjärven osakaskunta ei suostunut siihen, että molemmat osakaskunnat voivat myydä vetouistelulupia koko Enojärveen.

Vuonna 2019 istutettiin yhteensä 1500 siian poikasta Hakojärveen ja Hirvijärveen. Vuonna 2020 istutettiin noin 4000 kuhan poikasta Hirvijärveen ja Lylyjärveen.

Koiralahden laskupaikan kunnostusta jatkettiin. Myös Tyräkosken laskupaikkaa kunnostettiin sähkökaapelin vetoon liittyen urakoitsijaan toimesta. Siitä ei aiheutunut osakaskunnalle kustannuksia.

Karstulan kunnan kiinteistövastaavan kanssa sovittiin, että Vastinginjärven uimapaikalta voidaan raivata rantaa soutuveneiden tilapäistä säilytystä varten. Samoin sovittiin, että Hirvijärven Valkamanlahden uimapaikalta voidaan kaataa muutamia puita ja kunnostaa sinne tauko- ja virkistyspaikka. Jouko Piispanen on kaatanut puut. Kunnostusta pitäisi jatkaa sorastamalla aluetta. Timo Yliopas kunnosti Selkäsaaren laavun nuotiopaikan ja kodan tulisijan.

Metsänhoitoyhdistykseltä saatiin 2019 arvio Koiralahden palstaan puuston arvosta. Sen mukaan myytävän puuston arvo oli 3893€ ja uudistamiskustannukset 615€. Uudistamiskustannusten ja verojen jälkeen myynnistä jäisi noin 2300€.

Keski-Suomen ELY-keskukseen on oltu yhteydessä Selkäsaaren, Hilmojoen ja Suojärven alueiden lunastamisesta luonnonsuojelualueiksi. Alueet katsastetaan ELY-keskuksen edustajan kanssa mahdollisesti touko-kesäkuussa, jonka jälkeen selviää ELY-keskuksen lopullinen kiinnostus lunastukseen. Jos sitä on, asia päätetään aikanaan osakaskunnan kokouksessa, kun ehdot ja maksu ym. on tiedossa.

Selvitys Vastinginjärven kortteen niiton kustannuksista on jäänyt kesken. Sen sijaan ELY-keskus on selvittänyt Enojen perkaamista järvitaimenen kutujoeksi. Alueella on tehty katselmus maanomistajien kanssa.

Osakaskunnan tulot ja menot toimintakautena 2019-2020 ovat tilinpäätöksen mukaiset. Omistajakorvauksia saatiin kahden vuoden ajalta noin 1600 €. Lupatulojen ja omistajakorvausten lisäksi osakaskunta sai tuloja vesijättömaan lunastuksesta 444€ ja sähköyhtiön kaapelin laskusta osakaskunnan vesille 151€. Lupamyynnin vuosittainen tuotto jäi noin 500 euroon.

Vesien rapukantaa selvitettiin koeravustuksilla ja kyselemällä. Saatiin vain yksittäisiä rapuja. Selvitystä pitää jatkaa.

Timo Piispanen on pitänyt yllä osakaskunnan verkkosivuja. Ajantasaistetut verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.kivijarvenkalastusalue.fi/kalavastinki

Kalavastingin osakaskunta