Toimintakertomus

KALAVASTINGIN OSAKASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Kala-Vastingin osakaskunnan vuosikokouksen 6.4.2023 pöytäkirjan liite 1
Toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti, joskin monet hankkeet ovat
edelleen kesken. Osakaskunnan tulot ja menot toimintakautena 2022 ovat tilinpäätöksen
mukaiset.
Tulot olivat yhteensä 1993€. Lupamaksuista saatiin1002€ ja omistajakorvauksista 990€.
Menot olivat yhteensä 1604€. Joista kalaistutuksiin käytettiin 1031€. Lisäksi veroihin,
toimisto- ja kulukorvauksiin, jäsenmaksuihin, pyydysmerkkeihin, kunnostustöihin ja
tiemaksuun käytettiin 583€.
Lupamaksujen maksu verkossa on edelleen lisääntynyt, mutta myös lupamyyjiä tarvittiin.
Vuonna 2022 istutettiin yhteensä noin 4000 siian poikasta Enojärveen ja Valkealampeen.

Hirvijärven Valkamanlahden tauko- ja nuotiopaikan kunnostusta on jatkettu.
Koiralahden palstan metsän myynnistä ei saatu edelleenkään tarjousta. Koiralahden
palstan liittäminen yhteisiin alueisiin maksaisi Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan
jopa 1500€, joten sitä ei toteutettu. Liittäminen on Maanmittauslaitoksen neuvontapalvelun
mukaan osakaskunnan päätettävissä. Palstan jättämistä erilliseksi puoltaa sekin, että
verottaja kohtuullisti osakaskunnan anomuksesta palstan verotuksen noin 20 euroon ja
palautti tämän yli menneet verot edelliseltä viideltä vuodelta, yhteensä noin 290 €.

Osakaskunta osti noin 80 kappaletta käytöstä poistettuja CCA-kyllästettyjä sähköpylvästä
Elenialta hintaan 0€. Osakaskunta voi luovuttaa pylväitä osakkaille teollisuus tai
ammattikäyttöön erikseen määritettyihin käyttökohteisiin. Osapuolen, jolle pylväitä
luovutetaan, pitää sitoutua pylväitä koskeviin käsittely ja hävitysohjeisiin. Osakaskunnan
hoitokunta päättää pylväiden luovutuksesta.

Osakaskunta osallistui Karstulan Tukkimäen Tuulipuiston seurantaryhmän kokoukseen ja
antoi hankkeesta lausunnon. Kokouksessa ja lausunnossa esitettiin, että rakentamisen
vaikutukset laskeuma-alueen vesistöjen tilaan selvitetään ja vesistöjen tila mitataan ennen
mahdollisen rakentamisen aloittamista. Tuulivoimapuiston alueella sijaitsevan
Jyskylammen vuokrausta tuulivoimayhtiölle valmistellaan. Asiasta päättää seuraava
kokous.
Osakaskunta osallistui Kannonkoski vapaaksi hankkeen kokoukseen. Enojoen
kunnostamisen osalta todettiin, että kohde on todennäköisesti helposti ennallistettavissaan
kuin myös potentiaalinen taimenkohde. Veden lämpötilamittausta parempi tapa
soveltuvuuden selvittämiseksi olisi ehkä niin sanottujen startattujen poikasten istuttaminen
keväällä. Niiden avulla voitaisiin selvittää kriittisimmän ajan (1. kasvukausi) selviytyminen.
2023 keväällä tätä ei ehditä tehdä, mutta jos kustannus ei nouse liian korkeaksi 2024
kevät voisi olla mahdollinen ajankohta.
ELY-keskus kielsi toukokuussa 2022 verkkokalastuksen alle 55 mm verkoilla kokonaan
Hirvijärvessä, Hakojärvessä ja Punajärvessä ja Enojärvessä eräin poikkeuksin sen
perusteella, että piti niitä kuhapitoisina. Osakaskunta esitti vaatimuksen kieltojen
peruuttamisesta Kivijärven Kalatalousalueen hallitukselle. Sekä ELY-keskus, että
kalatalousalueen hallitus ovat antaneet ymmärtää, että kiellot perutaan.
Timo Piispanen on pitänyt yllä osakaskunnan verkkosivuja. Ajantasaistetut verkkosivut
löytyvät osoitteesta: https://kivijarvenkalatalousalue.fi/kalavastinki/

Kalavastingin osakaskunta