Toimintasuunnitelma

Kalavastingin osakaskunnan tehtävät ja toiminta

TehtävätAsiaa hoitaaMääräaikaSuor. vaihe
laatii suunnitelman tulevien vuosien kalaistutuksistahoitokuntasyksy 2023 
selvittää alueen vesien rapukannan koeravustuksilla ja kyselemällä syksy 2023 
tekee tarvittaessa suunnitelman tulevien vuosien rapuistutuksista   
selvittää mahdollisuudet kehittää vesilintukantojen kehittymistä alueella   
selvittää Vastinginjärven kortteen niiton kustannukset ja järven ranta-asukkaiden halukkuus osallistua niiton kustannuksiin  Selvitys keskeytynyt
selvitetään tarve ja mahdollisuudet hoitokalastukseen eri järvissä  selvitetään kunnan hoitokalastusrysän käyttömahdollisuutta
selvitetään mahdollisuudet rakentaa v-muotoinen pohjapato Vastinginjärveen Enojoen suulle veden pinnan säännöstelemiseksi  Liittyy Enojoen mahdolliseen kunnostushankkeeseen
kartoitetaan mahdollisia venevalkamia vesien rannoilta ja selvitetään maanomistajat ja kysytään luvat veneiden säilyttämiseen sekä nuotiopaikkojen rakentamiseen maanomistajilta  Valkamanlahti ja Vastingin uimaranta aloitettu
huolehditaan Selkäsaaren kodan ja laiturin kunnosta sekä polttopuista   
Pyydetään uudelleen tarjouksia Koiralahden metsästähoitokunta jatketaan
pidetään Koiralahden ja Tyräkosken laskupaikat kunnossa   
Valkamanlahden kunnostus virkistyspaikaksi ja Vastinginjärven uimarannan raivaus   
jatketaan muiden järvien laskupaikkojen kartoitusta   
jatketaan ELY-keskuksen kanssa Selkäsaaren, Hilmojoen ja Suojärven soveltuvuutta luonnonsuojelualueiksi osakaskunnan kokous päättää asiasta 
Selvitetään Enojoen soveltuvuus järvitaimenen kutujoeksi  kevät 2024
jatketaan yhteistoimintaosapuolten kartoitusta   
pidetään yllä ja kehitetään verkkosivuja   
laaditaan tiedote alueen asukkaille osakaskunnan asioista  
Tehostetaan lupamyyntiä   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalavastingin osakaskunta