Rajoitukset

Rauhoitukset:

Kaikessa kalastuksessa on noudatettava kalastuslain mukaisia pyyntimittoja. Verkkoja saa olla kerralla pyytämässä kahdeksan kappaletta. Verkkojen silmäkoko, pois lukien muikkuverkot, pitää olla vähintään 45mm.

Yleiskalastusoikeudet (KalL 7 §; onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus), sekä vesilinnun metsästys on kielletty Kala-Vastingin osakaskunnan vesialueisiin kuuluvalla Hilmojoen alueella. Osakaskunnan jäsenille viehekalastus on sallittu.

Vesilinnun metsästys on kielletty osakaskunnan omistamalla palstalla Hoikan kosteikon alueella. (Pudasjärven osakaskunta on kieltänyt vesilinnun metsästyksen omalla puolellaan.)

Kalavastingin osakaskunta